TOP

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

1Bart

Schols

Je­zelf on­ster­fe­lijk ma­ken, het is een ga­ve. De pre­sen­ta­tor van De Af­spraak slaag­de er­in om met een uit­zen­ding van dat Can­vas-pro­gram­ma ein­de­lijk veel aan­dacht te trek­ken en kij­kers te lok­ken. Voor­al dan naar You­Tu­be, maar dat is de­tail­kri­tiek.

2Lau­ret­te

On­ke­linx

Je­zelf on­ster­fe­lijk ma­ken, het is een ga­ve. De front­vrouw van PS slaag­de er­in om een ver­ve­lend ka­mer­de­bat over een nog meer ver­ve­len­de be­gro­ting veel aan­dacht te ge­ven en veel kij­kers te lok­ken. Voor­al dan om­dat ze met het ap­plaus dat ze vroeg voor de Ro­de Dui­vels N-VA een hak wil­de zet­ten, en niet om­dat ze een be­vlo­gen po­li­tie­ke bood­schap had, maar dat is de­tail­kri­tiek.

3Mijn­heer

Sam

Je­zelf on­ster­fe­lijk ma­ken, het is een ga­ve. De woord­voer­der van Vlaams Be­lang slaag­de er­in om het no­be­le prin­ci­pe van ele­men­tai­re be­leefd­heid veel aan­dacht te ge­ven en veel vol­gers te lok­ken naar het Twit­ter-ac­count van de NMBS met de vraag om met ‘mijn­heer’ aan­ge­spro­ken te wor­den. Voor­al dan door die vraag al schim­pend en heel on­be­leefd dui­de­lijk te ma­ken, maar dat is de­tail­kri­tiek.

Foto: pn

Foto: vrt

Foto: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.