FE­LI­PE GE­DOZ moet Club Brug­ge weer op het juis­te pad b

Weet­je: Met Fe­li­pe Ge­doz (22) in de ba­sis ver­loor Club Brug­ge nog nooit een wed­strijd. De Bra­zi­li­aan lacht even. Licht­jes trots, maar voor­al we­tend dat zo’n sta­tis­tiek­je wei­nig voor­stelt. En toch. Na zijn en­thou­si­as­te in­val­beurt bij AA Gent hoopt iedereen

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - GUIL­LAU­ME MAEBE

Fe­li­pe Ge­doz wijst naar zijn on­der­buik. Hij zou het dit in­ter­view wel meer­de­re ke­ren doen. Een pu­bal­gie – een bles­su­re aan het schaam­been en de om­rin­gen­de spie­ren – hield hem zes maan­den weg van zijn na­tuur­lij­ke bi­o­toop, het voet­bal­veld. Nooit eer­der stond de Bra­zi­li­aan zo lang langs de kant. ‘Op een ge­ge­ven mo­ment kon ik ge­woon niet meer naar mijn ploeg­mak­kers kij­ken’, zucht Ge­doz. ‘Zij moch­ten be­lang­rij­ke mat­chen spe­len, ter- wijl ik de slecht­ste zes maan­den uit mijn le­ven be­leef­de. Ik heb van iedereen veel steun ge­had, mijn fa­mi­lie voor­op, maar aan stop­pen heb ik toch vaak ge­dacht.’

Ge­for­ceerd te­gen An­der­lecht

Voor­al om­dat de bles­su­re maar bleef aan­sle­pen. Ope­re­ren of niet, dat werd plots de ham­vraag. De spe­ler trok zelfs naar een ge­re­nom­meerd re­va­li­da­tie­cen­trum in Ita­lië voor

Foto: blg

Fe­li­pe Ge­doz viel na maan­den bles­su­re­leed al eens in te­gen AA Gent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.