Als Club zon­dag niet te­gen KV Oos­ten­de zou spe­len, zou ik voor hen sup­por­te­ren

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Hij was toch een op­val­lend fi­guur. Een coach met een dui­de­lij­ke lijn, ge­vat­te uit­spra­ken. Een ti­tel­ma­ker. Wat maakt hem spe­ci­aal?

‘Iedereen zegt dat Trond Sol­lied zo spe­ci­aal was, maar voor mij was hij dood­nor­maal. Een goe­de coach die ver­trou­wen had in zijn team, soms eens lach­te, soms eens schreeuw­de en voor­al re­sul­ta­ten haal­de.’

Hij noem­de jou een be­te­re

ver­sie van Kom­pa­ny.

‘Neem het van mij aan, toen al was Kom­pa­ny een gro­te­re ster dan ik. ( lacht) Neen, het ver­trou­wen van de coach in mij was groot. Dat voel­de goed.’

Was hij de bes­te coach die je al ge­had hebt?

‘Ik heb er veel ge­had. La­ten we zeg­gen dat Trond de eer­ste was die mij op in­ter­na­ti­o­naal ni­veau kan­sen gaf. Hij heeft me mee ge­lan­ceerd. Club Brug­ge heeft me mee ge­lan­ceerd. In mijn voet­bal­hart zal de­ze club al­tijd een plaats­je heb­ben.’

Voelt het dan niet vreemd aan dat net jij de­ze ploeg nog wat die­per in de put kan du­wen?

‘Als Club zon­dag niet te­gen KV Oos­ten­de zou spe­len, zou ik voor hen sup­por­te­ren. Ik was ver­baasd dat ze sinds mijn ver­trek geen ti­tels meer kon­den pak­ken. Club is een ploeg die elk jaar aan de top moet spe­len.’

Aan wat ga je zo met­een in je au­to den­ken als je naar huis rijdt?

‘Dat de cir­kel rond is. Be­gon­nen in Bel­gië, ein­di­gen in Bel­gië. En ik ga den­ken aan de sfeer van zon­dag. En eens goed met mijn vrouw bab­be­len over al die her­in­ne­rin­gen. Mis­schien moet ik hier la­ter nog eens te­rug­ke­ren om een an­de­re match mee te pik­ken, of zo­iets.’

En om je aan­den­ken van de lands­ti­tel op te pik­ken.

‘Dat ze­ker!’ ( lacht)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.