Er is de voor­bije twee jaar veel kwa­li­teit ver­trok­ken. Sven Kums bij­voor­beeld, die wordt dit jaar on­ge­twij­feld Gou­den Schoen

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

zijn. ‘ Ach, ik ben hier nog steeds ge­luk­kig en heb nog veel speel­vreug­de. Als ik hier mijn car­ri­è­re zou moe­ten af­slui­ten, is dat geen en­kel pro­bleem. Ik heb ook al Europees ge­speeld, ik kon vo­rig sei­zoen mijn steen­tje bij­dra­gen in het be­houd... Ik ben een man van de streek, hé. Ik ben per­fect ge­luk­kig met mijn le­ven, prof­voet­bal­ler zijn is een voor­recht. Wat niet wil zeg­gen dat ik geen am­bi­tie heb. Je moet soms ook wat geluk heb­ben. Mi­chel Preud’hom­me en kee­pers­trai­ner Jan Van Steen­berg­he bij Club had­den nog ge­werkt met Seb. Hij ging aan­van­ke­lijk naar Club als twee­de doel­man na Ry­an, ik zou hier nooit ver­trek­ken om er­gens op de bank te zit­ten. Daar­voor speel ik nog te graag.’ Dat hij de­ze week van­uit zijn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.