Je in­ves­teert be­ter in kunst dan in voet­bal. Maar ik zit ook niet in om er geld aan te ver­die­nen, hé

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

‘Al ga ik nog wel eens kij­ken: Wat hangt hier te­gen­woor­dig? Meer uit lief­heb­be­rij, niet met­een meer om te ko­pen. Maar ik ga van de­ze wer­ken nooit­van­ze­le­ven iets ver­ko­pen. Ze mo­gen bie­den wat ze wil­len. Ik weet trou­wens echt niet wat dat hier al­le­maal waard is. Of meer waard is dan veer­tig jaar ge­le­den, toen ik het kocht. Ik weet niet meer hoe­veel ik er toen voor heb be­taald, hoor.’ ‘Ik weet wel dat je be­ter in­ves­teert in kunst dan in voet­bal. (lacht) Maar ik zit ook niet in de voet­bal om er geld aan te ver­die­nen, hé. Ik doe dat ge­woon gé­ren. En kun­nen we nu over de voet­bal klap­pen?’ Hij is veel meer be­gaan met zijn voet­bal dan met zijn kunst­col­lec­tie. Zeg ik. Hij lacht niet. ‘Ik ben er in elk ge­val een he­le dag mee be­zig. Ze­ker nu. Slech­te uit­sla­gen. Maar kan de trai­ner er­aan doen? We moe­ten goa­len ma­ken, hé.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.