Ken het par­cours

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

‘Val­ken­burg is een par­cours waar Wout het moei­lijk zal heb­ben’, zegt Tom Meeu­sen van Te­le­net-Fi­dea. ‘Zijn sterk­te is zijn enor­me mo­tor: op de pu­re wat­ta­ge-stuk­ken trekt hij ver­schrik­ke­lijk zwaar door. Daar­door zit­ten we ook op de meer tech­ni­sche stro­ken à bloc en kun­nen we geen ver­schil meer ma­ken. Maar op par­cour­sen zon­der wat­ta­ge-stuk­ken – zo­als bij­voor­beeld Val­ken­burg of Lil­le – kan je mo­ge­lijk wel vol­gen en dan met wat bochten­tech­niek iets pro­be­ren. En­fin, dat is toch wat ik wat la­ter op het sei­zoen wil gaan pro­be­ren. Ke­vin Pau­wels of Lars van der Haar kun­nen het zon­dag al pro­be­ren.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.