Ra­fael Na­dal, de ver­rij­ze­nis

Wordt Ra­fael Na­dal weer de ou­de, de man die veer­tien Grand Slam-ti­tels be­haal­de? Gis­te­ren gaf hij Stan Wa­wrin­ka een pak slaag. Sym­bo­lisch, want zijn eer­ste ze­ge te­gen een top vijf-spe­ler in meer dan een jaar. De ab­so­lu­te top wenkt weer.

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

‘Dit is al ge­wel­dig’, zegt Na­dal. ‘Een heel jaar be­reik­te ik nooit de hal­ve fi­na­les van een hard­court-tor­nooi, nu speel ik er twee in twee we­ken. Dit geeft me ver­trou­wen dat mijn werk loont.’ Even te­rug naar vo­ri­ge week, toen hij in de finale van Pe­king droog werd ge­klopt door No­vak Djoko­vic, num­mer één van de we­reld: ‘ Ik moest voor­al een men­ta­le bles­su­re over­win­nen, nooit heb ik zo’n lan­ge pe­ri­o­de ge­kend waar­in ik niet het ge­wens­te ni­veau haal­de. Als ik op de­ze ma­nier blijf trai­nen, be­gin ik vol­gend sei­zoen op een an­der ni­veau.’ Bij de­ze. In de hal­ve finale speelt hij te­gen Jo-Wil­fried Tson­ga.

Foto: afp

Ra­fael Na­dal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.