Ho­tels bom­vol dank­zij WK veld­rij­den

Metro (Dutch Edition) - - Front Page -

HOOG­LE­DE Het WK veld­rij­den heeft de ho­tels in West-Vlaan­de­ren geen wind­ei­e­ren ge­legd. Al­le ho­tels, gas­ten­ka­mers en an­de­re lo­gies­mo­ge­lijk­he­den in de rui­me re­gio rond Roe­se­la­re wa­ren vol­ge­boekt. Zelfs in Kort­rijk piek­te de be­zet­tings­graad tus­sen 75 en 100%, in plaats van de nor­ma­le 25% in de­ze pe­ri­o­de. Ook Brug­ge en Ie­per de­den het uit­ste­kend. «Niet al­leen het dag­toe­ris­me maar ook het van het WK», con­clu­deert Westtoer, het pro­vin­ci­aal be­drijf voor toe­ris­me en re­cre­a­tie. Het WK in Hoog­le­de lok­te af­ge­lo­pen week­end 50.000 toe­schou­wers, waar­van er 18.000 met de trein aan­kwa­men in het spe­ci­aal daar­voor in­ge­rich­te tij­de­lij­ke sta­ti­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.