«Vlaam­se VLD­mi­nis­ters blij­ven op post»

Metro (Dutch Edition) - - Front Page -

BRUSSEL De drie VLD-mi­nis­ters in de Vlaam­se re­ge­ring zul­len bij de fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen in­ge­zet wor­den als lijst­du­wers. Par­tij­voor­zit­ter Bart So­mers wil zo aan­to­nen dat Ma­ri­no Keu­len, Dirk Van Me­che­len en Fien­tje Moer­man ook na 10 ju­ni op post blij­ven als Vlaams mi­nis­ter. So­mers voegt er uit­druk­ke­lijk aan toe dat zijn par­tij daar­mee be­ant­woordt aan de «pu­blie­ke op­roep van Vlaams mi­nis­ter­pre­si­dent Yves Le­ter­me ( CD&V), die een Vlaam­se ploeg wou die de vol­le­di­ge rit zou uit­doen». So­mers be­na­drukt wel dat het niet gaat om een recht­streek­se bood­schap aan Le­ter­me, die zelf be­schouwd wordt als gro­te con­cur­rent van Guy Ver­hof­stadt voor het -fe­de­ra­le - pre­mier­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.