Trei­nen rij­den min­der stipt

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

BRUSSEL Vo­rig jaar reed 90,6% van de Bel­gi­sche trei­nen stipt op tijd of met een ver­tra­ging van maxi­mum vijf mi­nu­ten. Dat is een da­ling van 1,3% te­gen­over 2005, zo meldt spoor­in­fra­struc­tuur­be­heer­der In­fra­bel. Ook het aan­tal af­ge­schaf­te trei­nen is ge­ste­gen tot 8.801. In­fra­bel is zich naar ei­gen zeg­gen be­wust van de on­gun­sti­ge - ten om de ver­tra­gin­gen aan te pak­ken. Vol­gens de Bond van Trein, Tram- en Bus­ge­brui­kers (BTTB) le­vert de hui­di­ge meet­me­tho­de zelfs nog te roos­kleu­ri­ge cij­fers op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.