«Wal­lo­nië moet Brussel uit­spe­len als eco­no­mi­sche hoofd­stad»

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

NA­MEN Brussel is de eni­ge stad die de rol van ‘eco­no­mi­sche hoofd­stad’ van Wal­lo­nië kan ver­vul­len. Dat zeg­gen eco­no­men van de Uni­ver­si­teit van Lou­vain-La-Neu­ve (UCL) in een boek over het Waal­se Marshall­plan. Om uit het eco­no­mi­sche slop te ge­ra­ken, moet Wal­lo­nië zich vol­gens de we­ten­schap­pers aan­trek­ke­lij­ker ma­ken voor on­der­ne­mers. Dat moet on­der meer ge­beu­ren door het uit­spe­len van Brussel als eco­no­mi­sche hoofd­stad van de re­gio, «of men dat nu wil of niet». Pijn­pun­ten in de Waal­se si­tu­a­tie zijn niet-pro­duc­tie­ve amb­te­na­ren en een soms on­dui­de­lij­ke ver­hou­ding tus­sen de Fran­se ge­meen­schap en het Waals ge­west, vat­ten de eco­no­men sa­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.