Vo­gel­griep weer te­rug in Eu­ro­pa

Metro (Dutch Edition) - - General -

In het zuid­oos­ten van Honga­rije zijn 9.400 gan­zen­kui­kens ge­ruimd die ver­moe­de­lijk met vo­gel­griep be­smet wa­ren. Dat heeft het Hon­gaar­se mi­nis­te­rie van land­bouw ge­meld. In het ge­bied is een uit­braak ge­con­sta­teerd van het vo­gel­griep­vi­rus H5N1, de agres­sie­ve va­ri­ant die ook voor men­sen do­de­lijk kan zijn. Ook het zui­den van Rus­land kampt met be­smet­tin­gen. Ze­ker drie be­drij­ven in de re­gio Kras­no­dar aan de Zwar­te Zee zijn ge­trof­fen door het H5N1-vi­rus. De ziek­te heeft sinds 2003 we­reld­wijd aan ten min­ste 163 men­sen het le­ven ge­kost. Vo­rig jaar werd in vijf­tien EU-lid­sta­ten vo­gel­griep vast­ge­steld, meest­al bij wil­de vo­gels. Bel­gië is tot nu toe ge­spaard ge­ble­ven van de H5N1-va­ri­ant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.