Egyp­te is kwaad over ver­kie­zing we­reld­won­de­ren

Metro (Dutch Edition) - - General -

De Zwit­ser Ber­nard We­ber is al een tijd­je be­zig met de ver­kie­zing van een nieu­we lijst van ze­ven we­reld­won­de­ren. Van de oor­spron­ke­lij­ke won­de­ren be­staan en­kel de pi­ra­mi­des van Gi­zeh nog. De han­gen­de tui­nen van Ba­by­lon, de Ko­los­sus van Rho­dos, de vuur­to­ren op het ei­land Pha­ros, het beeld van Zeus in Olym­pia, de tem­pel van Ar­te­mis in Efe­ze en het mau­so­le­um van Ha­li­car­n­as­sus zijn al lang ver­dwe­nen. Egyp­te vindt het ech­ter schan­da­lig dat de pi­ra­mi­des mee met de twin­tig an­de­re ge­no­mi­neer­den moe­ten strij­den voor een plaats­je op de nieu­we lijst. De au­to­ri­tei­ten heb­ben daar­om een ont­moe­ting met We­ber ge­wei­gerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.