Athis­aari zet door

Metro (Dutch Edition) - - World -

Mart­ti Ah­ti­s­aari, de spe­ci­a­le VN-ge­zant voor Ko­so­vo, wil nog steeds de­ze week zijn plan voor de toe­komst van Ko­so­vo voor­stel­len. De af­tre­den­de Ser­vi­sche re­ge­ring, die ver­wacht dat Ah­ti­s­aari’s voor­stel de weg zal pla­vei­en voor de on­af­han­ke­lijk­heid van Ko­so­vo, wil dat de VN-ge­zant wacht tot er een nieu­we re­ge­ring is ge­ïn­stal­leerd. Om­dat de af­ge­lo­pen ver­kie­zin­gen geen dui­de­lij­ke win­naar op­le­ver­den, kan dat nog een tijd­je du­ren. Athis­aari wil niet lan­ger wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.