Sek­ta­risch ge­weld laait op in Pa­k­is­tan

Metro (Dutch Edition) - - World -

PES­HA­WAR Ge­weld tus­sen sjii­ti­sche en soen­ni­ti­sche mos­lims heeft in Pa­k­is­tan de af­ge­lo­pen da­gen aan ze­ker ze­ven­tien men­sen het le­ven ge­kost. Een ra­ket­aan­val op een mos­kee in het noord­wes­ten van Pa­k­is­tan maak­te gis­te­ren ze­ker nog eens elf ge­won­den. In de mos­kee kwa­men sji­ie­ten bij el­kaar voor een re­li­gi­eus fes­ti­val. El­ders in het noord­wes­ten van het land blies een man zich­zelf op toen de po­li­tie hem er­van weer­hield een pro­ces­sie van sjii­ti­sche mos­lims te na­de­ren. Hoe­wel de soen­ni­ti­sche meer­der­heid en de sjii­ti­sche min­der­heid in Pa­k­is­tan over het al­ge­meen in vre­de naast el­kaar le­ven, krij­gen ge­weld­da­di­ge sek­ta­ri­sche groe­pen steeds meer voet aan de grond. Za­ter­dag vie­len door een zelf­moord­aan­slag al vijf­tien do­den en der­tig ge­won­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.