Pa­les­tijn­se bom maakt ein­de aan Is­ra­ë­li­sche rust

Metro (Dutch Edition) - - World -

JE­RU­ZA­LEM Na ne­gen maan­den vre­de werd Is­ra­ël gis­te­ren op­nieuw op­ge­schrikt door een zelf­moord­aan­slag, dit­maal in de zui­de­lij­ke stad Ei­lat. Er kwa­men­vier­per­so­nen­om­het­le­ven. Twee Pa­les­tijn­se groe­pen, de Is­la­mi­ti­sche Ji­had en de Al Aq­sa Mar­te­la­ren­bri­ga­des heb­ben sa­men de ver­ant­woor­de­lijk­heid op­ge­ëist voor de aan­slag. De Mar­te­la­ren­bri­ga­des zijn ge­li­eerd aan Fa­tah, maar de par­tij van pre­si­dent Mahm­oud Ab­bas ver­oor­deel­de de aan­slag. Op een web­si­te van de Is­la­mi­ti­sche Ji­had staat te le­zen dat de aan­slag be­doeld is om een eind te ma­ken aan het in­ter­ne Pa­les­tijn­se ge­weld tus­sen aan­han­gers van Fa­tah en re­ge­rings­par­tij Ha­mas. Is­ra­ël be­raadt zich nog over even­tu­e­le ac­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.