Per­so­neel Post eist op­slag

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Het per­so­neel van De Post eist 5% meer loon en een gun­sti­ge uit­sta­p­re­ge­ling, schrij­ven ver­schil­len­de kran­ten. Dit jaar ver­dwij­nen weer twee­dui­zend ba­nen en de werk­ne­mers vin­den dat het tijd is om ook eens langs de kas­sa te pas­se­ren na­dat ze de nieu­we post­ron­des en de slui­ting van 227 kan­to­ren moesten slik­ken. Te­ge­lijk is be­kend ge­raakt dat werk­ne­mers met een amb­te­na­ren­sta­tus bij De Post zon­der bij­ko­men­de tests over­ge­plaatst kun­nen wor­den naar over­heids­be­drij­ven in heel Bel­gië. Daar­over heb­ben de vak­bon­den en de di­rec­tie een ak­koord be­reikt. Zo­wat 70% van de 36.000 werk­ne­mers van De Post heb­ben zo’n sta­tuut.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.