Ci­tigroup koopt groot­ste in­ter­net­bank

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De Ame­ri­kaan­se groot­bank Ci­tigroup heeft de Brit­se in­ter­net­bank Egg over Egg is de groot­ste on­li­ne bank ter we­reld, met 2,9 mil­joen kre­diet­kaart­hou­ders. «We hou­den van het merk en het plat­form van Egg», zegt ceo Ge­or­ge Awad van de di­vi­sie con­su­men­ten­ban­kie­ren. «Egg geeft ons een dien­sten voor par­ti­cu­lie­ren in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk.» De Brit­se ver­ze­ke­raar Pru­den­ti­al, de ver­ko­per van Egg, ge­bruikt het geld om de schul­den ver­der af te bou­wen. Egg is voor Pru­den­ti­al al sinds 2002 een bank uit naar Frank­rijk, maar de Fran­se di­vi­sie werd twee jaar la­ter al­weer op­ge­doekt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.