Eu­ro als zon­de­bok

Metro (Dutch Edition) - - Moneyline -

Een meer­der­heid van de Eu­ro­pe­a­nen den­ken dat de eu­ro een ne­ga­tie­ve im­pact had op de na­ti­o­na­le eco­no­mie. De mees­te Eu­ro­pe­a­nen missen ook hun ou­de ver­trouw­de frank, mark of li­re. Dat moet blij­ken uit een pei­ling van het Brit­se on­der­zoeks­in­sti­tuut Har­ris In­ter­ac­ti­ve in Frank­rijk, Duits­land, Ita­lië en Span­je. Meer dan twee op de drie Fran­sen, Ita­li­a­nen en Span­jaar­den en een meer­der­heid van de Duit­sers ge­looft dat de eu­ro een ne­ga­tief ef­fect had op de ei­gen eco­no­mie. Ze zijn er - af­ge­zien van de Fran­sen - daar­en­te­gen wel van over­tuigd dat de een­heids­munt wél po­si­tief was in de vol­le­di­ge eu­ro­zo­ne van 13 lan­den. Meer dan de helft van de on­der­vraag­den ten slot­te wil te­rug naar hun ou­de munt van voor 2001.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.