Slacht­of­fers van so­ci­a­le dum­ping kun­nen naar rech­ter stap­pen

Metro (Dutch Edition) - - Jobtime -

Bui­ten­land­se werk­ne­mers die in Bel­gië wer­ken kun­nen naar een Bel­gi­sche rech­ter stap­pen om schan­da­li­ge loon- of ar­beids­voor­waar­den aan te kla­gen. Dat heeft de Mi­nis­ter­raad be­slist. Met het ver­or­de­rings­recht kun­nen de vak­bon­den en werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties dit ook in de plaats van de werk­ne­mer. Vak­bon­den kun­nen op die ma­nier de so­ci­a­le dum­ping van goed­ko­pe bui­ten­land­se ar­beids­krach­ten te­gen­gaan. Mo­men­teel be­schik­ken bui­ten­land­se werk­ne­mers niet over de mo­ge­lijk­heid om hun rech­ten in Bel­gië voor de recht­bank te la­ten gel­den in het ge­val van het niet na­le­ven van loon- en ar­beids­voor­waar­den. Voor klach­ten moe­ten de werk­ne­mers zich rich­ten tot de recht­bank van het land waar ze nor­maal te­werk­ge­steld zijn, maar dat ge­beurt vaak niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.