Wie zoekt die vindt

Metro (Dutch Edition) - - Jobtime -

Als je je tijd echt nut­te­loos wil door­bren­gen, moet je voor­al ‘Catch me’ spe­len. Als je met je cur­sor over de blau­we bol­len gaat, ver­an­de­ren ze in rood of groen. Het doel van het spel is bin­nen de tijd de groe­ne bol te vin­den en aan te klik­ken. Ui­ter­aard ko­men er el­ke keer meer en meer bol­len bij. Vol­gens de ma­kers is er op het ein­de een ver­ras­sing, maar je moet al veel tijd op over­schot heb­ben om daar te ge­ra­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.