«Ein­de stij­gen­de wo­ning­prij­zen is in zicht»

Metro (Dutch Edition) - - Front Page -

De ge­mid­del­de prijs van Bel­gi­sche hui­zen en ap­par­te­men­ten is het voor­bije jaar op­nieuw ge­ste­gen. Dat zegt Era, het net­werk van im­mo­bi­lien­kan­to­ren. Hui­zen wer­den ge­mid­deld 7,6% duur­der, ap­par­te­ments­prij­zen ste­gen met 8,3%. Voor een huis be­taal­de de Belg de deur uit. Een huis stond ge­mid­deld 82 da­gen te koop. Era ver­wacht dat de prijs­stij­ging zich dit jaar niet zal ver­der zet­ten, om­dat ko­pers kri­ti­scher ge­wor­den zijn door on­der meer de op­lo­pen­de ren­te. Bo­ven­dien is het aan­bod op de wo­ning­markt sterk ge­groeid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.