Li­koed scheert ho­ge top­pen in Is­ra­ë­li­sche polls

Metro (Dutch Edition) - - World -

Li­koed, de recht­se op­po­si­tie­par­tij van Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu, zou als gro­te win­naar uit de bus ko­men als er nu ver­kie­zin­gen wer­den ge­hou­den in Is­ra­ël. Vol­gens een pei­ling in de krant Ye­diot Ahro­not gaat al­le winst van het recht­se Li­koed ten kos­te van Ka­di­ma, de par­tij van pre­mier Ehud Ol­mert. De af­keer van de kie­zer heeft al­les te ma­ken met de mis­luk­te oor­log in Li­ba­non, waar het Is­ra­ë­lisch le­ger er niet in slaag­de de rug­gen­graat van Hez­bol­lah te bre­ken. Bo­ven­dien is Ol­mert ver­wik­keld in een reeks cor­rup­tie­schan­da in de Knes­set zou Ka­di­ma er over­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.