Vrou­wen ne­men heft in han­den in Li­be­ria

Metro (Dutch Edition) - - World -

Het eer­ste VN-vre­des­con­tin­gent dat uit­slui­tend uit vrou­wen be­staat, is aan­ge­ko­men in Li­be­ria. De on­ge­veer hon­derd In­di­a­se agen­tes wor­den ge­sta­ti­o­neerd in de hoofd­stad Mon­ro­via. Veel Li­be­ri­a­nen zijn blij met de komst van de vrou­we­lij­ke VN-sol­da­ten, aan­ge­zien VN-me­de­wer­kers en hulp­ver­le­ners er vo­rig jaar van wer­den be­schul­digd meis­jes voed­sel aan te bie­den in ruil voor seks. De bur­ger­oor­log in tot 2003, kost­te naar schat­ting aan twee­hon­derd­dui­zend men­sen het le­ven en joeg de helft van de drie mil­joen tel­len­de be­vol­king op de vlucht. De VN-vre­des­mis­sie ar­ri­veer­de in 2003 en be­staat uit vijf­tien­dui­zend man­nen en vrou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.