Staakt-het-vu­ren in Ga­za­strook houdt stand

Metro (Dutch Edition) - - World -

Het wa­pen­be­stand dat de Pa­les­tijn­se fac­ties Ha­mas en Fa­tah maan­dag­avond af­slo­ten, houdt voor­lo­pig stand. Aan­lei­ding voor het staakt-het-vu­ren was blijk­baar de zelf­moord­aan­slag van de 20-ja­ri­ge Mo­ham­med Saksak (foto) in de Is­ra­ë­li­sche stad Ei­lat, waar­bij nog drie men­sen om het le­ven kwa­men. Vol­gens de Is­la­mi­ti­sche Ji­had, die de ver­ant­woor­de­lijk­heid op­eis­te, was de aan­slag een op­roep aan de Pa­les­tij­nen om te­gen de Is­ra­ë­li’s te vech­ten, en niet on­der el­kaar. De af­ge­lo­pen da­gen zijn er 35 do­den ge­val­len bij de machts­strijd tus­sen Ha­mas en Fa­tah, en het is twij­fel­ach­tig of dit be­stand meer dan een rust­pau­ze zal zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.