Al­ge­rijn­se isla­mis­ten val­len le­ger­post aan

Metro (Dutch Edition) - - World -

Al­ge­rijn­se mos­lim­ex­tre­mis­ten heb­ben ze­ker vijf Al­ge­rijn­se sol­da­ten ge­dood bij een ra­ket­aan­val op een mi­li­tai­re ka­zer­ne in de oos­te­lij­ke re­gio Bat­na. Bij de te­gen­aan­val van de mi­li­tai­ren zijn naar ver­luidt tien mi­li­tan­ten van de - lo­pen week­end had de ex­tre­mis­ti­sche or­ga­ni­sa­tie zich­zelf om­ge­doopt in al-Qae­da in de Maghreb om haar ban­den met het be­ruch­te ter­reur­net­werk te on­der­stre­pen. De eer­ste gro­te con­fron­ta­tie tus­sen het Al­ge maan­den valt sa­men met een cam­pag­ne waar­in het le­ger de be­vol­king vraagt om in­for­ma­tie over de mi­li­tan­te isla­mis­ten. De am­nes­tie­re­ge­ling van af­ge­lo­pen zo­mer kon am­per drie om de wa­pens neer te leg­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.