Kant­klos­sters ont­dek­ken strings

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Het Pool­se dorp­je Ko­ni­a­kow heeft een heu­se kant­klos­tra­di­tie en heeft on­der meer ge­le­verd aan de Brit­se ko­nin­gin, de vo­ri­ge paus en een he­le­boel ker­ken. Maar de vrou­wen in het ka­tho­lie­ke ge­hucht heb­ben een nieu­we af­zet­markt ge­von­den: sexy on­der­goed. Voor­al strings sco­ren goed, om­dat ze snel te ma­ken zijn en ge­mak­ke­lijk ver­ko­pen. De plaat­se­lij­ke pries­ter heeft al wel be­zorg­de pa­ro­chi­a­nen over de vloer ge­kre­gen die zich af­vra­gen of on­der­goed klos­sen een zon­de is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.