Air­bus-per­so­neel ver­wacht dui­zen­den ont­sla­gen

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Het per­so­neel van Air­bus in Duits­land vreest dat vijf- tot acht­dui­zend jobs be­dreigd zijn. De ont­sla­gen pas­sen in het ka­der van het her­struc­tu­re­rings­plan ‘Po­wer 8’. In de groot­ste Air­bus-fa­briek in Ham­burg zou­den al­leen al vier­dui­zend ba­nen op de tocht staan. De vlieg­tuig­bou­wer stelt in Duits­land on­ge­veer 23.000 - the­se van het aan­tal af­vloei­in­gen is be­re­kend op ba­sis van het ver­dwij­nen van de pro­duc­tie van de A380 en van de bin­nen­be­kle­ding van de A320. Het - bru­a­ri wor­den be­kend­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.