«Ver­trou­wen in de toe­komst van pak­jes­dienst Taxi­post blijft»

Metro (Dutch Edition) - - Business -

van De Post - is niet zo dra­ma­tisch als vak­bonds­af­ge­vaar­dig­den be­we­ren in de krant De Tijd - re­ke­ning ge­hou­den in het bu­si­ness­plan. Bo­ven­dien is de kwa­li­teit van de pak­jes wordt één dag na het pos­ten af­ge­le­verd. Dat is meer dan het markt­ge­mid­del­de van 97%», klinkt het. De raad van be­stuur blijft trou­wens ver­trou­wen heb­ben in de toe­komst van het be­drijf, weet de woord­voer­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.