«VW-Vorst wordt draai­schijf­fa­briek»

Metro (Dutch Edition) - - Business -

gaat na het zo­mer­ver­lof de Au­di A3 bou­wen. Dat is aan­ge­kon­digd op een on­der­ne­mings­raad, de Brus­sel­se au­to­fa­briek van­af 2009 meer dan al­leen de Au­di A1 gaat bou­wen. Per­so­neels­di de Au­di-di­rec­tie «am­bi­ti­eu­ze» plan­nen heeft met de Brus­sel­se fa­briek, en daar­aan ge­kop­peld ook in­ves­te­rings­plan­nen. De ves­ti­ging zou van­af 2009 een draai­schijf­func­tie krij­gen. «De - len bij­ko­men en dat de pro­duc­tie dus niet be­perkt blijft tot de Au­di A1», zegt de per­so trou­wens van plan «lu­cra­tie­ve ni­che­mark­ten» in te vul­len met nieu­we mo­del­len. Dat heeft de - tin Win­ter­korn ver­klaard. De plan­nen ka­de­ren in de po­ging van het be­drijf om de winst op te drij­ven en over­tol­li­ge ca­pa fa­brie­ken draai­en slechts aan 80% van de ca­pa­ci­teit. Bij BMW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.