Daratt-Dry Sea­son

Metro (Dutch Edition) - - Movie -

In een dorp­je in Tsjaad krijgt de jon­ge Atim van zijn blin­de groot­va­der de op­dracht om de moor­de­naar van zijn va­der te do­den. De jon­gen vindt de man, een ze­ke­re Nas­sa­ra, vrij snel, maar aar­zelt om hem neer te schie­ten. Nas­sa­ra ziet er he­le­maal niet uit als een boe­man. Hij leidt trou­wens een heel nor­maal le­ven en ver­dient de kost als bakker. Nas­sa­ra neemt Atim on­der zijn die de jon­gen nooit ge­had heeft.Of­hoeeen­wraak­ver­haal de vorm kan aan­ne­men van een psy­cho­lo­gisch dra­ma over va­ders en zo­nen én van een aan­klacht te­gen een ab­sur­de ‘tra­di­tie’. Een pri­ma ge­le­gen­heid om de Afri­kaan­se ci­ne­ma te ver­ken­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.