Ex-drum­mer

Metro (Dutch Edition) - - Movie -

Ex-drum­mer, het lang­speel­de­buut van re­gis­seur Koen Mor­tier, de ope­nings­scè­ne, waar­bij één van de hoofd­rol­spe­lers het hoofd po­li­tiek in­cor­rect als maar kan. Bij Ex-drum­mer is de vraag niet ja. Mor­tier heeft over­schot van ge­lijk in zijn klacht dat Vlaam­se los te we­ken. Al­leen al voor zijn nieu­we ge­luid ver­dient Ex­drum­mer een kans. Wie al dat ge­weld niet meer kan aan­zien, kan nog al­tijd met ge­slo­ten ogen ge­nie­ten van de sound­track.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.