Hi-tech vis­sen

Metro (Dutch Edition) - - Games & Gadgets -

De ede­le sport van het vis­sen heeft door de ja­ren heen niet veel tech­no­lo­gi­sche voor­uit­gang ge­boekt, maar daar is nu ver­an­de­ring in ge­ko­men. Met de Roc­ket Fis­hing Rod wordt de sim­pe­le ele­gan­tie van een hen­gel - ci­ën­tie van een shot­gun, al­leen zon­der al te veel scha­de te be­rok­ke­nen. In plaats van je dob­ber uit te gooi­en, schiet je hem af. Erg han­dig voor wie re­gel­ma­tig zijn ei­gen oor aan de haak slaagt tij­dens het gooi­en...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.