Car­ma Su­tra

Metro (Dutch Edition) - - Games & Gadgets -

Toen de Ka­ma­su­tra eeu­wen ge­le­den ge­schre­ven werd, be­ston­den er ui­ter­aard nog geen au­to’s. Alex Grai­nes vond dat dui­de­lijk een jam­me­re zaak en be­sloot dan maar ei­gen aan­vul­lin­gen bij de seks­bij­bel te ma­ken. Het boek heet toe­pas­se­lijk Car­ma Su­tra en is «vol­le­dig ge­ïl­lu­streerd en vol­ge­pakt met nut­tig, au­to. Het boek is voor­lo­pig al­leen in het En­gels te krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.