Ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek op GEN-tra­cé in Hoei­laart

Bij de plan­ning van de GEN-wer­ken in Hoei­laart heeft In­fra­bel een tra­cé ge­re­ser­veerd voor ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek. De Een­heid Pre­his­to­ri­sche Ar­che­o­lo­gie van de K.U.Leu­ven heeft er spo­ren te­rug­ge­von­den die ver­band hou­den met de ex­ploi­ta­tie van het Zo­ni­ën­wo

Metro (Dutch Edition) - - Reisinfo Nmbs-groep -

- - - -

- -

- - -

Spoor­uit­brei­ding

- - twee nieu­we spo­ren

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.