World of War­craft gaat voor be­val­ling

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

Het zal je maar over­ko­men: lig je uren­lang af te zien tij­dens je be­val­ling, gaat je man dood­leuk een paar uur­tjes World of War­craft spe­len thuis. Een Ame­ri­kaan­se vrouw heeft haar man naar de tv-show van Ty­ra Banks ge­sleept om ge­con­fron­teerd te wor­den met zijn WoW-ver­sla­ving. Toen de ge­boor­te van zijn doch­ter nog­al lang op zich liet wach­ten, ging de man even naar huis van­uit het zie­ken­huis om te dou­chen, maar ‘heel toe­val­lig’ kwam hij voor­bij de com­pu­ter, en blijk­baar was het idee om te gaan ga­men zo aan­trek­ke­lijk dat hij in­log­de en drie uur lang voor het scherm bleef zit­ten. Eer­der was hij al te laat op zijn ei­gen ver­jaar­dags­feest­je ge­ar­ri­veerd om­dat hij zo­no­dig nog ‘vijf mi­nuut­jes’ wil­de spe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.