Chi­ne­se zwem­ster moet stop­pen

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

De Chi­ne­se olym­pisch kam­pi­oe­ne Luo Xue­ju­an (23) moet we­gens hart­pro­ble­men haar zwem­loop­baan be­ëin­di­gen. Ze ver­o­ver­de bij de Spe­len van 2004 in Athe­ne de ti­tel op de 100 me­ter school­slag. Ook was ze met vier gou­den me­dail­les suc­ces­vol bij de we­reld­kam­pi­oen­schap­pen in 2001 en 2003. Vol­gens me­di­sche ex­perts kan ze ern­sti­ge ge­zond­heids­pro­ble­men krij­gen en zelfs ster­ven als ze niet stopt met zwem­men. «We heb­ben on­ze gro­te hoop voor goud in Pe­king ver­lo­ren”, re­a­geert Zhang Ya­dong, de hoofd­coach van de Chi­ne­se zwem­bond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.