Swoosh mikt op de Man­n­schaft

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

De Ame­ri­kaan­se spor­treus Ni­ke heeft € 600 mil­joen veil om het Duit­se Adi­das de ko­men­de acht jaar te ver­van­gen als of­fi­ci­ë­le kle­ding­spon­sor van het Duit­se na­ti­o­na­le team. Dat nieuws werd gis­te­ren be­ves­tigd op een pers­con­fe­ren­tie door de voor­zit­ter van de Duit­se voet­bal­bond (DFB) Theo Zwan­zi­ger. De on­der­han­de­lin­gen tus­sen de DFB en Adi­das, dat de Man­n­schaft al sinds de ja­ren ‘50 spon­sort, zit­ten al een tijd strop. Daar wil Ni­ke nu van pro­fi­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.