Jo­sé De Cau­wer wordt nu ook sport­di­rec­teur

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Jo­sé De Cau­wer ( foto), jeugd­co­ör­di­na­tor bij de wie­ler­ploeg Pre­dic­tor-Lot­to gaat ook deel­tijds de taak van sport­di­rec­teur op zich ne­men. «Op vraag van Marc Cou­c­ke ga ik zo­wat 70 koers­da­gen ach­ter het stuur van de volg­wa­gen zit­ten», al­dus de voor­ma­li­ge wie­ler­bonds­coach. «Be­doe­ling is om voor­al de jon­ge­ren bin­nen de Pre­dic­tor-Lot­toploeg zo wat be­ter te kun­nen be­ge­lei­den. Ik blijf na­tuur­lijk mijn taak als jeugd­co­ör­di­na­tor ver­der ui­t­oe­fe­nen. Ik zal on­der­meer de Ster van Bes­sè­ges, de Ron­de van Ge­or­gia en an­de­re ‘min­de­re koer­sen’ zo­als No­ke­re voor mijn re­ke­ning ne­men», zegt De Cau­wer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.