Sp.a wei­gert ver­zet te­gen CO2-nor­men

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie denkt er niet over het uit­stoot­pla­fond voor CO2 voor Bel­gië te ver­ho­gen. Ons land heeft de Com­mis­sie ge­vraagd 60,9 mil­joen ton CO2 te mo­gen uit­sto­ten in de pe­ri­o­de 2008-2012, in plaats van 58,5 mil­joen ton. Maar vol­gens de woord­voer­der van mi­li­eu­com­mis­sa­ris Sta­vros Di­mas kan Bel­gië al­leen nog zijn ge­lijk ha­len met een klacht bij het Eu­ro­pees Hof. De sp.a heeft daar al­vast geen zin in. «Als de Com­mis­sie bij haar stand­punt blijft, moe­ten we hier­te­gen niet in be­roep gaan. Dat zou een ach­ter­hoe­de­ge­vecht zijn», meent Vlaams mi­nis­ter Frank Van­den­brou­c­ke. Bel­gië heeft tot 28 maart de tijd om naar het Hof te stap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.