Hap­py Bel­gen

Metro (Dutch Edition) - - General -

Ver­geet al­le re­gen­da­gen: wij Bel­gen zijn su­per­ge­luk­kig. In de he­le Eu­ro­pe­se Unie ver­ke­ren al­leen de De­nen en de Ne­der­lan­ders in een nog gro­te­re op­per­ste ge­luk­za­lig­heid. Dat moet blij­ken uit een opi­nie­pei­ling in op­dracht van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. Liefst 94% van de on­der­vraag­de Bel­gen noemt zich­zelf ge­luk­kig. Am­per drie op de tien kla­gen over stress op het werk. Maar on­ze kin­de­ren krij­gen het wel moei­lij­ker, den­ken we.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.