No­ël Vaes­sen be­rust in mil­de straf

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

Ko­lo­nel No­ël Vaes­sen, de ge­we­zen ad­vi­seur van prins Lau­rent, gaat dan toch niet in be­roep te­gen zijn ver­oor­de­ling twee we­ken ge­le­den we­gens ver­duis­te­ring van ma­ri­negeld en schrift­ver­val­sing. Vaes­sen be­rust in het re­la­tief mil­de von­nis van de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank van Has­selt, die hem ver­oor­deel­de tot een cel jaar met uit­stel. Con­creet kwam dat er­op neer dat Vaes­sen niet naar de cel moest om­dat straf­fen van zes maan­den en kor­ter in de prak­tijk niet wor­den uit­ge­voerd. Hij moet wel een boe­te en scha­de­ver­goe­ding be­ta­len. «In be­roep kun­nen we geen slech­ter, maar ook geen be­ter re­sul­taat ha­len», al­dus zijn ad­vo­caat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.