«VS en Eu­ro­pa ver­ne­de­ren Iran»

Metro (Dutch Edition) - - World -

Zo­lang het Wes­ten Iran blijft ver­ne­de­ren, is er geen kans op een door­braak in het nu­cle­ai­re dos­sier, stelt voor­ma­lig VN­wa­pen­in­spec­teur Hans Blix. Voor Te­he­ran is het niet haal­baar om na al­le in­span­nin­gen de ver­rij­king van ura­ni­um te la­ten val­len zon­der dat daar iets te­gen­over staat. De VS moe­ten vol­gens Blix recht­streeks on­der­han­de­len met Iran, zon­der dic­ta­ten of voor­waar­den. «Men­sen heb­ben nu een­maal hun trots, of je het nu met ze kunt vin­den of niet», klonk het.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.