Groot-Brit­tan­nië zet re­cord­aan­tal asiel­zoe­kers het land uit

Metro (Dutch Edition) - - World -

Groot-Brit­tan­nië heeft vo­rig jaar 18.235 asiel­zoe­kers het land uit­ge­zet. Dat is het groot­ste aan­tal ooit, zo maakt het Brit­se mi­nis­te­rie van bin­nen­land­se za­ken be­kend. Pre­mier To­ny Blair had in 2002 al aan­ge­kon­digd meer uit­ge­pro­ce­deer­de asiel­zoe­kers te wil­len de­por­te­ren dan er met val­se voor­wend­se­len het land bin­nen­ko­men, en dat is nu ge­lukt. De pro­ce­du­re is de voor­bije ja­ren ook se­ri­eus ver­sneld en asiel­zoe­kers uit ‘vei­li­ge’ lan­den heb­ben geen recht op be­roep meer. Het aan­tal asiel­zoe­kers die naar GrootB­rit­tan­nië wil­len is ge­daald tot het laag­ste punt in meer dan tien jaar, stelt het mi­nis­te­rie. De mees­te asiel­zoe­kers kwa­men uit Eritrea (2.600), Af­gha­nis­tan (2.400) en Iran (2.370).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.