Who­dun­it in Gu­a­te­malteek­se ge­van­ge­nis

Metro (Dutch Edition) - - World -

Het Gu­a­te­malteek­se ge­recht heeft de di­rec­teur en 21 be­wa­kers van de Bo­que­ron-ge­van­ge­nis­ge­ar­res­teerd na de dood van vier ge­van­ge­nen af­ge­lo­pen zon­dag. Het lijkt er­op dat ze me­de­plech­tig zijn aan de moord op vier po­li­tie­man­nen, die op hun beurt ver­dacht wer­den van de mys­te­ri­eu­ze moord op drie po­li­ti­ci uit El Sal­va­dor. De 22 nieu­we ar­res­tan­ten be­weer­den dat ze niets ge­hoord had­den van de scho­ten waar­mee de vier ge­van­gen wa­ren af­ge­maakt. In eer­ste in­stan­tie werd er ge­zegd dat ge­van­gen le­den van een ui­terst ge­weld­da­di­ge ben­de ach­ter de moord za­ten, maar dat ver­klaart niet hoe ze er­in ge­slaagd zijn om voor­bij acht ge­slo­ten deu­ren in de ge­van­ge­nis te ra­ken. Vol­gens de Gu­a­te­malteek­se pre­si­dent Os­car Ber­ger is er nog steeds geen mo­tief voor de dood van de Sal­va­doraan­se po­li­ti­ci, die in het land wa­ren voor een Con­gres.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.