Chi­ne­se beurs stort in el­kaar

Metro (Dutch Edition) - - Moneyline -

Na een his­to­risch re­cord maan­dag, zijn de Chi­ne­se beur­zen in el­kaar ge­klapt. De aan­de­len te­ken­den de groot­ste da­ling op in tien jaar tijd. De Shang­hai en Shenz­hen 300in­dex, met de be­lang­rijk­ste Chi­ne­se aan­de­len, ver­loor gis­te­ren ruim 9%. Maan­dag stond ze nog op een his­to­ri­sche 2.707 pun­ten, na een jaar van con­stan­te stij­ging. An­de­re in­dexen ken­den een ge­lijk­aar­di­ge da­ling. In to- op.Be­leg­gers­vre­zendat­deo­ver­heid­de il­le­ga­le ac­ti­vi­tei­ten op de beurs hard wil aan­pak­ken, en zijn te­ge­lijk bang voor een zeep­bel. Aan­de­len won­nen het voor­bije jaar zo­veel aan po­pu­la­ri­teit, dat de Chi­ne­se be­drij­ven wel­licht over­ge­waar­deerd zijn. De Azi­a­ti­sche, Ame­ri­kaan­se en Eu­ro­pe­se beur­zen kleur­den gis­ter­och­tend in een re­ac­tie ook rood.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.