Nieuw zwart goud ont­dekt in Li­bië

Metro (Dutch Edition) - - Moneyline -

Het Spaan­se olie­con­cern Rep­sol heeft in Li­bië een groot olie­veld ont­dekt. Het gaat om een veld in de buurt van Mur­zuq in het zui­den van het land, met een ont­gin­nings­ca­pa­ci­teit van 474 mil­joen va­ten. Rep­sol gaat er prat op dat de vondst zijn pro­duc­tie in Li­bië te­gen 2010 zal verdubbelen tot 450.000 va­ten per dag. Het be­drijf heeft bij­de­au­to­ri­tei­te­ninTri­po­li­een­pla­nin­ge­dien­dom­sa­men­met­deLi­bi­sche­na­ti­o­na­le olie­maat­schap­pij (NOC) het olie­veld de ko­men­de 25 jaar te ex­ploi­te­ren. Rep­sol moest gis­te­ren wel be­kend­ma­ken dat zijn winst vo­rig jaar met ruim

@ www.rep­so­lypf.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.