Waal geeft meer uit dan Vla­ming

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De Wa­len ge­ven meer uit aan voe­ding, ver­zor­gings- en on­der­houds­pro­duc­ten dan de Vla­min­gen, zo blijkt uit een on­der­zoek van GfK. Een ge­mid­deld Waals ge­zin heeft het af­ge­lo­pen jaar zo­wat € 4.900 neer­ge­teld in de su­per­markt - bij de Vlaam­se ge­zin­nen ligt het ge­mid­del­de op ruim € 4.600, bij de Brus­sel­se op € 4.300. Bo­ven­dien ne­men de be­ste­din­gen ook snel­ler toe in Wal­lo­nië (+3,5%). In Vlaan­de­ren en Brussel is dat res­pec­tie­ve­lijk +3% en +1,6%.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.