Pre­mies voor vijf­tig­plus­sers kun­nen be­drij­ven niet ver­lei­den

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De loon­sub­si­dies om vijf­tig­plus­sers aan het werk te hou­den, zijn geen suc­ces. Ten­min­ste toch niet in Vlaams-Bra­bant, zo blijkt uit een en­quê­te van de Vlaams-Bra­bant­se Ka­mers van Koop­han­del ( Vo­ka). Bij­na acht op de tien van de on­der­vraag­de be­drij­ven maak­te vo­rig jaar geen ge­bruik van de so­ci­a­le las­ten­ver­la­ging voor­zien bij aan­wer­ving van lang­du­rig werk­zoe­ken­de ou­de­ren, noch van de ver­min­de­ring voor 57-plus­sers. Ook de in­dienst­ne­ming van werk­zoe­ken­de vijf­tig­plus­sers, werd door am aan­pas­sings­pro­ble­men aan het tem­po en de ICT-sys­te­men.

@ www.vo­ka.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.