Easyjet ten strij­de te­gen Brus­sels Air­li­nes

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De Brit­se low­cost­lucht­vaart­maat­schap­pij Easyjet strijkt neer in Brus­sels Air­port. Van­af 29 ju­ni vliegt ze el­ke dag van Za­ven­tem naar Genè­ve en te­rug. De goed­koop­ste tic­kets en­ke­le reis. De komst van Easyjet ka­dert in de stra­te­gie van Brus­sels Air­port om meer bud­get­vlie­gers aan te trek­ken. Het Bel­gi­sche Brus­sels Air­li­nes, dat ook naar Genè­ve vliegt, gaat met­een in de ver­de­di­ging. «Wij ga­ran­de­ren de laag­ste prijs», luidt het bij woord­voer­der Geert Sci­ot. Hij be­looft het ver­schil in prijs te­rug te be­ta­len met el­ke «ge­lijk­aar­di­ge vlucht» die een uur voor of een uur na die van Brus­sels Air­li­nes ver­trekt.

@ www.easyjet.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.